Chính sách giải thưởng

1. Quy đổi điểm sang phần quà: 1000 điểm = 50.000 đ

Số tiền sẽ được quy đổi sang phần quà theo 2 hình thức:

- Tiền mặt qua chuyển khoản

- Thẻ cào điện thoại

2. Điều kiện để được quy đổi sang phần quà:

- Số điểm đạt tối thiểu 500 điểm

- Số điểm được quy đổi sang tiền là số tiền vượt qua mức 500 điểm

Vd: Bạn đạt 1000 điểm thì số điểm sẽ được quy đổi sang tiền là 500 điểm

* Lưu ý: Điều kiện để được nhận phần quà: Đối với thẻ cào điện thoại từ 20.000 đồng, đối với tiền mặt từ 50.000 đồng