Lịch thi thử

Mọi người có thể vào phòng thi sớm không quá 5 phút hoặc muộn không quá 20 phút.

Môn họcThời gian bắt đầu
Đề Thi Tiếng Anh2021/06/29 - 20:00:00Qua giờ vào thi rồi, hẹn mọi người đợt thi tới!!!
Đề Sinh Học2021/06/29 - 20:00:00Qua giờ vào thi rồi, hẹn mọi người đợt thi tới!!!
Đề Toán2021/06/29 - 21:30:00Qua giờ vào thi rồi, hẹn mọi người đợt thi tới!!!
Đề Lịch Sử2021/06/29 - 21:30:00Qua giờ vào thi rồi, hẹn mọi người đợt thi tới!!!
Đề Vật Lý2021/06/30 - 20:00:00Qua giờ vào thi rồi, hẹn mọi người đợt thi tới!!!
Đề Địa Lý2021/06/30 - 20:00:00Qua giờ vào thi rồi, hẹn mọi người đợt thi tới!!!
Môn Hoá Học2021/06/30 - 21:30:00Qua giờ vào thi rồi, hẹn mọi người đợt thi tới!!!
Đề GDCD2021/06/30 - 21:30:00Qua giờ vào thi rồi, hẹn mọi người đợt thi tới!!!