Phương pháp ghép trục và bài toán đơn điệu, cực trị, tương giao - Thầy Đỗ Văn Đức

Toán - Lớp 12/Sách tham khảo/Ôn thi đại học

Đồ thị hàm số là một trong những chủ đề rất quan trọng trong chương trình kiến thức lớp 12 xuất hiện rất nhiều các bài toán mức độ VD-VDC hay gặp trong các kỳ thì và bài kiểm tra. Cuốn sách này tập trung vào chủ đề nhỏ của đồ thị , đó là sự tương giao đồ thị.
- Điều kiện có nghiệm của phương trình
- Tương giao hàm hợp không có tham số
- Phương pháp ghép trục
- Kỹ năng biện luận nghiệm nâng cao

Tải về
Chú ý: một số tài liệu không thể xem trước được, nhưng vẫn có thể tải về được.
Tải về