Lý thuyết cơ bản Hóa học 12

Hoá Học - Lớp 12/Sách tham khảo

Cuốn sách "Lý thuyết cơ bản Hóa học 12" do thầy Nguyễn Thanh Dương Tùng biên soạn. Cuốn sách được xây dựng dựa trên cấu trúc nội dung lý thuyết sách giáo khoa. Giúp các em dễ dàng lắm được trọng tâm cũng như các nội dung ý chính của từng bài học

Tải về
Chú ý: một số tài liệu không thể xem trước được, nhưng vẫn có thể tải về được.
Tải về