Làm thế nào để học tốt Toán phổ thông

Toán - Lớp 10/Toán - Lớp 11.../Sách tham khảo

Cuốn sách "Làm thế nào để học tốt toán phổ thông" được chia làm 2 loại. Thứ nhất là phương pháp học toán thông thường trên lớp của học sinh trung học; Thứ 2 là phương pháp học toán phổ thông. Hai nội dung này vừa liên quan, vừa độc lập với nhau. Độc giả có thể tùy theo nhu cầu của mình có thể đọc cả cuốn, hay chọn từng phần. Để đáp ứng nhu cầu khác nhau của học sinh cấp 2 và cấp 3, các ví dụ trong sách đưa ra đều có đủ cho cả 2 bậc học

Tải về
Chú ý: một số tài liệu không thể xem trước được, nhưng vẫn có thể tải về được.
Tải về