Dao động và sóng điện từ, sóng ánh sáng - Live C Thầy Vũ Tuấn Anh

Vật Lí - Lớp 10/Vật Lí - Lớp 11.../Ôn thi đại học

Giới thiệu với các em học sinh tài liệu khóa Live C thầy Vũ Tuấn Anh gồm có:
- Chương IV: Dao động và sóng điện từ
- Chương V: Sóng ánh Sáng

Tải về
Chú ý: một số tài liệu không thể xem trước được, nhưng vẫn có thể tải về được.
Tải về