Đột phá 8+ môn Lịch sử kì thi THPT Quốc Gia

Lịch Sử - Lớp 12/Ôn thi đại học

Cuốn sách "Đột Phá 8+ môn Lịch sử kì thi THPT Quốc Gia" được biên soạn bám sát cấu trúc đề thi của Bộ giáo Dục và Đào tạo, cuốn sách mang đến các khung kiến thức trọng tâm của 3 năm lớp 10, 11, 12 giúp các em học sinh đạt điểm số môn Lịch sử cao nhất trong kỳ thi THPT Quốc gia tới đây.

Tải về
Chú ý: một số tài liệu không thể xem trước được, nhưng vẫn có thể tải về được.
Tải về