1260 câu hỏi trắc nghiệm Lịch sử lớp 12 - Trường Ngọc Thơi

Lịch Sử - Lớp 12/Sách tham khảo/Ôn thi đại học

Giới thiệu với các em học sinh cuốn sách "1260 câu hỏi trắc nghiệm Lịch sử lớp 12 - Trường Ngọc Thơi" giúp các em học sinh học tập, rèn luyện. Các câu hỏi trắc nghiệm vừa phát huy được tính tư duy tích cực của học sinh trong việc học tập môn Lịch sử, vừa đảm bảo tính vừa sức đối với học sinh lớp 12 theo chương trình và SGK Lịch sử lớp 12 mới.

Tải về
Chú ý: một số tài liệu không thể xem trước được, nhưng vẫn có thể tải về được.
Tải về