dàn ý bài văn biểu cảm về sự vật,con người không lấy trên mạng không chia ra từng chủ đề mà nói chung luôn làm lẹ nhe mình đang cần gấp thứ 2 thi rồi


anh chị giúp em vs ạ, please!!!


Mọi người giúp mk với ạ! Mk cần gấp lắm luôn ạ!


tìm hiểu thêm thời vụ gieo hạt trồng rừng ở tỉnh cà mau


Thuyết minh về cái bàn và cây bút.
M.n giúp mik với ạ mai mik phải nộp rồi ạ🥺


I wish I(meet) .....her today
giải thích lí do vì sao chọn,về mặt lý thuyết rất nhiều người chọn"met" nhưng lại có người chọn"could meet"giải thích hộ ạ


Bài 4: (2 điểm) Cho góc nhọn xOy. Trên tia Ox lấy điểm A, trên tia Oy lấy điểm B sao
cho OA = OB. Trên tia Ox lấy điểm C, trên tia Oy lấy điểm D sao cho OC = OD.
a) Chứng minh: AD = BC.
b) Gọi E là giao điểm AD và BC. Chứng minh: OE là tia phân giác của góc xOy
mọi người giúp mình đi . mình đang cần gấp


xin các bn giúp mk với!!!!Xin á


Câu 8: a) Một đoạn của phân tử ADN có trình tự sắp xếp như sau:

Mạch 1 : - T - A - G - X - X - G - T - A -

Mạch 2 : - A - T - X - G - G - X - A - T -

Hãy xác định trình tự các đơn phân của đoạn ARN được tổng hợp từ mạch 1 của gen.
b) Cho một đoạn mạch đơn của phân tử ADN có trình tự sắp xếp như sau , hãy viết đoạn mạch đơn bổ sung với nó :
– A – X – T – X – X – T – G – A – G – A –


Đây là cách làm của em nhưng không biết đúng không ạ:
Một người làm được số sản phẩm là
49÷7=7
Số sản phẩm ba người công nhân sản xuất được là
7×3=21
( có đúng cách làm lớp7, bài " đại lượng TLN" Ko ạ )


: Giá trị của một chiếc máy tính bảng sau khi sử dụng t năm được tính bởi công thức
V (t) = 9.800.000 − 1.200.000t đồng.
a) Hãy tính giá trị của chiếc máy tính bảng sau hai năm sử dụng.
b) Sau bao nhiêu năm thì giá trị của chiếc máy tính bảng còn 5.000.000 đồng.


AI bt lm giúp em vs 6h30 tối nay em cần rồi ạ
Mog các anh chị cứu giúp đừng lm tắt ạ


Tình yêu làng và tình yêu nước của ông Hai thống nhất nghĩa là gì